Sedot WC Bawen

Asinan, Bawen, Doplang, Harjosari, Kandangan, Lemahireng, Polosiri, Poncoruso, Samban